وبلاگ آموزشی خداقلی
 
مطالب آموزشی مقطع ابتدایی (نوشته، عکس، انیمیشن و ...)

برای بازدید مطالب گذشته از آرشیو مطالب بالای صفحه استفاده کنید
 
نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم بهمن 1393 توسط نرگس حصاری

نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم بهمن 1393 توسط نرگس حصاری

انواعی از قارچها انگل گیاهان یا جانوران می شوند . قارچها،آفت غلات ، میوه ها ، سیب زمینی ، گندم ودانه های مختلف اند وهم چنین برخی قارچها بیماری زا هستند . ناراحتی های سطح پوستادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم بهمن 1393 توسط نرگس حصاری

مخمرها هم ازجمله قارچ های ذره بینی هستند که درروی بسیاری از میوه ها ، مخصوصا انگورومواد گیاهی درحال پوسیدن زندگی می کنند. مخمرها با روشی به نام جوانه زدن زیاد می شوند.


نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم بهمن 1393 توسط نرگس حصاری

قارچها عملا درهمه جا می رویند ، درزمان معینی ازدوره ی زندگی قارچها ، اندامی به نام هاگدان در روی رشته های بسیارباریک تشکیل دهنده ی بدن آنها حاصل می ایدکه پر ازسلول های بسیارکوچکی به نام هاگ است وقتی هاگدان برسد هاگ ها پراکنده شده همراه باد وآب به نقاط مختلف برده می شوندادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم بهمن 1393 توسط نرگس حصاری

 اغلب قارچها تجزیه کننده هستند ومواد لازم برای رشد خود را ازتجزیه ی بقایای بدن جانداران بدست می آورند. برخی ازقارچها نیز زندگی انگلی دارند وانگل جانوران وگیاهان می باشند. شرایط لازم برای رشداغلب قارچها ، مشابه شرایط لازم برای رشد باکتریها می باشد . رطوبت ، تاریکی ، گرما سبب رشد بهتر باکتریها می شود .


نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم بهمن 1393 توسط نرگس حصاری

این جانداران مانند گیاهان ساکن هستند وسلولهای آنها مانندگیاهان دیواره دار است . اماجنس این دیواره از سلولز نیست . برخلاف گیاهان سبزینه ندارند وقادربه غذا سازی نمی باشند. قارچهابه انواع تک سلولی (مخمرها) وپرسلولی (قارچ خوراکی )تقسیم می شوند . برخی قارچها رشته های باریکی دارندکه شبیه به ریشه است. به این رشته هاریسه می گویند.


نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم بهمن 1393 توسط نرگس حصاری

طبقه بندی این گروه، زیست شناسان رامدتها سرگردان کرده بودزمانی آن راجزو گیاهان بدون کلروفیل قرارمی دادند وسپس آنهارا از جمله ی جانداران ساده (آغازیان ) شمردند امابه علت ویژگی های قارچها که به هیچکدام از گروه های دیگر موجودات زنده شباهت ندارند بسیاری از پژوهشگران ، امروزه آنها رامستقل از بقیه مطالعه می کنند.


نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم بهمن 1393 توسط نرگس حصاری

برخلاف تصوربسیاری ازافراد،بیشترباکتریها مفیدند وتنهاتعداد کمی ازآنهامضرند.ازباکتریهای مفید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- باکتریهایی که درریشه ی گیاهانی مانندیونجه ،شبدر،نخودولوبیازندگی می کنندومی توانندگازنیتروژن موجود در هوا رابگیرند وآن رابه گیاه بدهند .

2- باکتریهایی که درتهیه ی ماست،پنیر،سرکه والکل استفاده می شوند.

3- باکتریهایی که باتجزیه ی بقایای بدن جانوران وگیاهان تولید کود وگیاه خاک می کنند.


نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم بهمن 1393 توسط نرگس حصاری

یک باکتری درشرایط مناسب درفاصله ی 20 دقیقه به حداکثررشدخود می رسد وقادربه تولید مثل می شود . باکتریها به روش تقسیم دوتایی  (دونیم شدن) تولیدمثل می کنند .بدین ترتیب که وقتی یک باکتری به اندازه ی کافی رشد کرد ازوسط دونیم می شودوهرنیمه به یک باکتری کامل مبدل می گردد. باکتری درشرایطشادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم بهمن 1393 توسط نرگس حصاری

روش تغذیه درباکتریها گوناگون است. بعضی به کمک نوعی ماده ی شیمیایی شبیه به سبزینه ی گیاهان غذاسازی می کنند.(باکتریهای غذاساز) . بعضی درسطح یاداخل بدن جانداران دیگرزندگی می کنند وبه غذایی که توسط آنها ساخته شده است وابسته اندوغذای آماده ی آنها را می گیرند(باکتریهای انگل وبیماری زا).  وبعضی برروی اجسادجانداران زندگی می کنندوباتجزیه کردن آنها غذای خودراتامین می کنند مانندباکتریهایی که برروی برگهای ریخته ی درختان یااجسادجانوران زندگی می کنندویاباکتریهایی که سبب فاسدشدن گوشت وموادغذایی می شوند (باکتریهای تجزیه کننده)


.: Shahin :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : Shahin